Hải phòng cho phép hoạt đông 70% tần suất chạy xe tuyến Hải phòng - Hà Nội

Ngày đăng: 29/04/2020

Sở giao thông vận tải Hải phòng vừa có văn bản số 1110/SGTVT - QLVT ngày 29/04/2020 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 3118/UBND-VX ngày 29/04/2020 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải phòng và Văn bản số 4101/BGTVT-CYT ngày 28/04/2020 của Bộ giao thông vận tải về việc hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông.

Hải phòng cho phép hoạt động 70% tần suất đối với các tuyến từ Hải Phòng đi Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại và cho phép hoạt động 100% tần suất đối với tuyến từ Hải phòng đi đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại (các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh chỉ được phép hoạt động khi các tỉnh, thành phố đối lưu cho phép hoạt động theo quy định)


Tổng đài hỗ trợ

1900 1767